ฟรี

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยผู้อำนวยการจักรพงษ์ ใจปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล การแข่งขันการประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำ และการตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมประภัสสร โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา