ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 เข้ารับมอบทุนการศึกษา จาก ชมรมครูบำนาญมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ทั่วไป 13 ก.ย. 65
2 เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการ ?หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่? ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 13 ก.ย. 65
3 1 กรกฎาคม 2565 ทั่วไป 13 ก.ย. 65
4 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ทั่วไป 13 ก.ย. 65
5 ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั่วไป 13 ก.ย. 65
6 เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนจิตอาสา รู้จัก รู้ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน" และโครงการเยาวชนและผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั่วไป 13 ก.ย. 65
7 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ ทั่วไป 13 ก.ย. 65
8 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 13 ก.ย. 65
9 อบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ?ป้องกันทุจริต? (โครงการโรงเรียนสุจริต) ทั่วไป 13 ก.ย. 65
10 กิจกรรมวันสุนทรภู่ร้อยรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2565 ทั่วไป 13 ก.ย. 65
11 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชา/กัญชง" ทั่วไป 13 ก.ย. 65
12 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 13 ก.ย. 65
13 กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทั่วไป 13 ก.ย. 65
14 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั่วไป 13 ก.ย. 65
15 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจําปี 2565 ทั่วไป 13 ก.ย. 65
16 รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ(3D) และ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ทั่วไป 13 ก.ย. 65
17 รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ?ระดับยอดเยี่ยม? ประเภทสถานศึกษา ?ขนาดเล็ก? ทั่วไป 13 ก.ย. 65
18 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 8 ต.ค. 64
19 แจ้งการปิดสถานศึกษาชั่วคราว งดการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา ทั่วไป 31 ก.ค. 64
20 ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ทั่วไป 25 ก.ค. 64
21 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 2 มิ.ย. 64
22 เลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 26 พ.ค. 64
23 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ทั่วไป 26 พ.ค. 64
24 ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 26 พ.ค. 64
25 ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 17 เม.ย. 64
26 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชันษา ๗๐ ปี ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 5 เม.ย. 64
27 ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 2 เม.ย. 64
28 แจ้งการเปิดโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ทั่วไป 16 ม.ค. 64
29 ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุกรณีพิเศษ ทั่วไป 14 ม.ค. 64
30 ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุกรณีพิเศษ ทั่วไป 5 ม.ค. 64
31 ยินดีต้อนรับ นายจักรพงษ์ ใจปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ทั่วไป 28 ธ.ค. 63
32 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 7 ธ.ค. 63
33 สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2563 ทั่วไป 7 ธ.ค. 63
34 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ทั่วไป 23 ต.ค. 63
35 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 63
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียนชาย หญิง อาคารเอนกประสงค์ อาคารเรียน 108ล ห้องน้ำบ้านพักนักเรียน ห้องน้ำครู อาคาร 108ล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 มี.ค. 63
37 ประกวดราคาซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียนชาย หญิง อาคารเอนกประสงค์ อาคารเรียน 108ล ห้องน้ำบ้านพักนักเรียน ห้องน้ำครู อาคาร 108ล จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 มี.ค. 63
38 ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ทั่วไป 17 ก.พ. 63
39 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 7 ก.พ. 63
40 เยาวชนต้นแบบสุขภาพดี SMART TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL ทั่วไป 7 ก.พ. 63
41 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ทั่วไป 7 ก.พ. 63
42 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย ทั่วไป 7 ก.พ. 63
43 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั่วไป 7 ก.พ. 63
44 โครงการอบรม ทั่วไป 8 ส.ค. 62
45 กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 30 ก.ค. 62
46 กิจกรรมปล่อยปลามหากุศล ทั่วไป 30 ก.ค. 62
47 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทั่วไป 30 ก.ค. 62
48 กิจกรรมหยุดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร Stop Teen Mom ทั่วไป 25 ก.ค. 62
49 มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั่วไป 25 ก.ค. 62
50 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผอ.วิไลวรรณ ยะสินธ์ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ทั่วไป 24 ก.ค. 62
51 นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เป็นประธานในพิธีเดินสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด ทั่วไป 24 ก.ค. 62
52 ต้อนรับคณะกรรมการ สพฐ. ทั่วไป 21 ธ.ค. 61
53 รับมอบของเครื่องดนตรีวงดุริยางค์และอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม ทั่วไป 21 ธ.ค. 61
54 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 26 ต.ค. 61
55 อบรมยุวชนคนคุณธรรม สพฐ.และค่ายคนดีศรีรัตนะ ทั่วไป 24 ก.ย. 61
56 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาที่ได้รับรางวัล ทั่วไป 13 ก.ย. 61
57 รองฯจินตนา จิตนารินทร์ คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ ทั่วไป 12 ก.ย. 61
58 น.ส.ปัณฑารย์ กันทะเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา รับรางวัล เยาวชาดีเด่น สาขากีฬาและนันทนาการ จาก นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จัง ทั่วไป 3 ก.ย. 61