ฟรี

อัลบัมทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเยาวชน คนดี ของแผ่นดิน

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

การนำเสนอโคงงานคุณธรรม ตามโครงการคุณธรรม สพฐ.

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563

กิจกรรมวันมาฆบูชาและขบวนแห่ผ้าห่มพระเจ้าหลีกเคราะห์วัดพระเจ้าตนหลวง

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

โครงการอบรม

วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

"เฉลิมพระชนมพรรษา" ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชการที่ ๑๐

กิจกรรมปล่อยปลามหากุศล

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)

พิธีเดินสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

ถวายเทียนพรรษาพุทธบูชา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมหยุดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร Stop Teen Mom

ท่านผอ. วิไลวรรณ ยะสินธ์มอบถ้วยรางวัลให้นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด

รับมอบของเครื่องดนตรีวงดุริยางค์และอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม

ต้อนรับคณะกรรมการ สพฐ.

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อบรมยุวชนคนคุณธรรม สพฐ.และค่ายคนดีศรีรัตนะ