ฟรี

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ร่วมกับหน่วยจิตอาสาอำเภอบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปลูกต้นไม้ จำนวนทั้งสิ้น 500 ต้นและบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ อุสาหะพงษ์สิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลศรีเตี้ย และสมาชิกจิตอาสาอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา