ฟรี

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชา/กัญชง"

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชา/กัญชง"
????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc8/1.5/16/1f6ab.png" style="border:0px; height:16px; width:16px" />ห้ามนำ กัญชา/กัญชง เข้ามาในสถานศึกษา หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
??https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc7/1.5/16/261d.png" style="border:0px; height:16px; width:16px" />ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ