ฟรี

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยท่านพงษ์ศักดิ์ อุสาหะพงษ์สิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโฮ่ง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ท่าน้ำวัดร้องธาร ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน