ฟรี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา นำโดยผู้อำนวยการจักรพงษ์ ใจปัญญา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาฯ บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหล่ายแก้ว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมยุวจิตอาสา ณ วัดพระเจ้าตนหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน