ฟรี

เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนจิตอาสา รู้จัก รู้ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน" และโครงการเยาวชนและผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา นำโดยนายจักรพงษ์ ใจปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนจิตอาสา รู้จัก รู้ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน" และโครงการเยาวชนและผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอก ณัฐพงศ์ คชเสนีย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีเตี้ย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอฟังธรรม วัดดอยหลังถ้ำ และหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน