ฟรี

เข้ารับมอบทุนการศึกษา จาก ชมรมครูบำนาญมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยานำนักเรียน เข้ารับมอบทุนการศึกษา จาก ชมรมครูบำนาญมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ราย คือ นางสาวชนิดา เจริญทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมซางคำ โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน