ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
233 หมู่ 1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทรศัพท์ 053-578798 โทรสาร 053-578799

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

ไปที่ตั้งโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา https://goo.gl/maps/H2p5CFtZm8n