ฟรี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 233 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย 
อำเภอบ้านโฮ่ง   จังหวัดลำพูน  51130
โทร. 053-578798
โทรสาร.053-578799

อีเมล์ :   [email protected]
เว็บไซต์ :   
https://brw61.thai.ac