ฟรี

รับการฉีควัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีควัคซีนไฟเซอร์ ????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t26/1.5/16/1f489.png" style="border:0px; height:16px; width:16px" /> Pfizer เข็มที่ 2 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน