ฟรี

จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา นำโดย นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา