ฟรี

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการ ?หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่? ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการจักรพงษ์ ใจปัญญา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยประธานในพิธีฯ ท่านวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน ได้พบปะกับประชาชน และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มีการจัดการแสดงความสามารถของนักเรียน เช่น การฟ้อนรำ การตีกลองสะบัดชัย มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการ สอร.เช่น ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ออแกนิคผักปลอดสารพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการน้ำดื่มสมุนไพรและกล้วยฉาบสอดไส้ซึ่งเป็นโครงงานวิชาการงานอาชีพของนักเรียนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ วัดหล่ายแก้ว ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน